Web Hosting là gì ?
30 giây đọc
Tại sao phải dùng Email Doanh nghiệp

Tại sao phải dùng Email Doanh nghiệp

Email doanh nghiệp là gì? Email doanh nghiệp là giải pháp email hosting của chúng tôi. Email hosting hoạt động độc lập với dịch vụ website hosting. Vì vậy doanh nghiệp của bạn luôn sẵn sàng để mở rộng nhanh, khi đến thời điểm thích hợp. Ưu điểm của email...
Tên miền - Domain là gì ?

Tên miền - Domain là gì ?

Tên miền là gì? Tên miền, tiếng Anh là domain name, là tên bạn gõ trên trình duyệt để truy cập vào website. Tên miền cũng tương tự một địa chỉ máy chủ vật lý để người ta có thể tìm ra bạn trên thế giới World Wide Web. Đó...