Bảo vệ thông tin tên miền

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn! Sau khi đăng ký tên miền, thông tin của bạn sẽ được công khai trên hệ thống thông tin tên miền như là WHOIS. Nếu người khác, hoặc spammer kiểm tra tên miền của bạn và họ sẽ thấy thông tin của bạn hiện lên. Nhờ sử dụng dịch vụ bảo vệ thông tin cá nhân tên miền, thông tin của bạn sẽ an toàn hơn. Chúng tôi đổi thông tin đó thành một thông tin chung chung để người khác không kiểm tra thấy thông tin thật của bạn.

Bảo vệ thông tin tên miền
Tặng domain miễn phí đi kèm gói hosting

Tặng domain miễn phí đi kèm gói hosting

Dùng công cụ kiểm tra tên miền để mua domain TLDs phổ biến nhất như: .com, .net, .tech, .info, .org! Bạn có biết Ayden Company cũng tặng các tên miền này không? Chỉ cần mua một gói web hosting, bạn sẽ được nhận ngay một domain miễn phí.